Notícies

La il•luminació d'espais protegits o en zones E1 és sempre un treball complexa. Gran part dels càmpings tenen les seves instal•lacions integrades en espais naturals o en zones que limiten E1 (requereixen màxima protecció contra la contaminació lumínica).

Sol·liciti més info

Càmping Laguna

24.11.2015

El càmping la Laguna, situat en una zona E1, ha canviat les lluminàries de Vapor de Mercuri per tecnologia LED. Al estar situat en una zona E1, exigia el compliment d'una lluminària respectuosa amb l'entorn. Ignialight disposa de la tecnologia LED PC-Àmbar.
Independentment de la temperatura color del LED (blanc neutre, blanc càlid o blanc fred) s' emet un pic d'emissió al voltant dels 400Nm amb afectació sobre la fauna i la contaminació llumínica. Amb la tecnologia LED PC-Ambre desapareix el pic d'emissió i es converteix amb la tecnologia ideal per instal•lar en zones d'interés natural, respectuoses amb el medi ambient, la fauna i l'entorn, amb els avantatges de la tecnologia LED: estalvi, manteniment nul, encés i apagat automàticament, elevat CRI (millor percepció dels colors pel seu elevat índex de reproducció cromàtica fins un 92).
La instal•lació de les noves lluminàries ha suposat un estalvi energètic al càmping al voltant del 65%.