Notícies

Dins del procés de millora continua de l'empresa, hem implementat un nou control de qualitat. El 100% de la fabricació de les lluminàries industrials i vials passen per un nou control de qualitat automatitzada.

Sol·liciti més info

Màximitzem la fiabilitat de la lluminària

10.12.2015

Amb el nou test de producte es comprova la verificació i certificació del producte final en quan a: flux lumínic, temperatura de color, CRI, patró òptic, potència consumida i control del bin abans no arribi el producte al mercat.

Es reafirmen els valors d'Ignialight com empresa

INNOVACIÓ: Aprofitem les oportunitats i problemes per donar solucions innovadores. Actualitzem constantment els nostres coneixements tecnològics i busquem activament les ocasions per millorar la qualitat dels productes i crear noves oportunitats de negoci.

QUALITAT: Busquem l'excel•lència en cada un dels processos productius i en cada una de les lluminàries fabricades.