Il·luminació LED Skatepark

L’espai diàfan i obert del parc, exigia una il·luminació amb altes prestacions lumíniques. La instal·lació de projectors T-LED d’Ignialight complien amb les necessitats de l’espai: alta potència i eficiència lumínica i alt índex de protecció del projector IP66/IK10 Un projector d’altes prestacions lumíniques , ideal per cobrir les necessitats d’il·luminació més exigents. Perfecte per instal·lar en zones esportives, diàfanes i d’exterior.