PROJECTE

La instal•lació de 7 projectors TLED n'ha ressaltat l'element arquitectònic del pont, posant èmfasi en l'arquitectura.