PROJECTE

El pont a il•luminar de gran interès arquitectònic per la peculiaritat al ser un pont penjant de tires creuades amb xapa rovellada soldada, té una longitud de 4886m amb una amplada de 20m. El sistema d'il•luminació que es prescriu es base en lluminàries amb tecnologia LED pel seu nul manteniment, el seu baix consum i per aconseguir una bona integració en una estructura singular com el pont.