PROJECTE

Canvi dels 12 punts de llum d'Halogenurs Metàlics de 400W + 15% de reactància per lluminàries amb tecnologia LED de 300W. Aportat homogenïtat i claredat a les pistes de tennis.