REPTE

Il·luminar les pistes de pàdel de manera eficient, sense que la utilització de les pistes sigui de forma constant i aconseguint un estalvi energètic.Substitució de les lluminàries Halogenurs Metàlics de 400W per lluminàries amb tecnologia LED de 110W. Amb aquesta canvi de lluminàries aconseguim complir la normativa de nivell mínim d'il·luminació a les pistes segons la federació internacional de pàdel a més d'un important estalvi energètic.