IL·LUMINACIÓ MÉS EFICIENT

Una de les fonts més emblemàtiques de Madrid ha canviat les lluminàries tradicionals halògenes per il·luminació amb tecnologia LED. Els nous projectors que il·luminen la Deessa de la Mare Terra han estat fabricats per Ignialight. El repte era aconseguir una correcta il·luminació de la Deessa de la Mare Terra, aportant modernitat al monument. A més d'una millora en quan a sostenibilitat mediambiental, sense la realització d'obres ni moviments arquitectònics.