IL·LUMINACIÓ PISCINA INTERIOR

EL PROJECTE

Canvi d' il·luminació en la piscina coberta del CN Banyoles. Les noves lluminàries instal·lades CLED (50W) amb tecnología LED han estat substituides pels Halogenurs Metàlics de 100W aconseguint un estalvi energètic significatiu. L'estalvi s'haportat ta terme en quan a reposició de les lluminàries i en quan al manteniment d'aquestes, a més d'altres millores destacables com l'encesa instantània de les lluminàries i la millora en quan a visió llumínica.