projectes

projectes

CLUB NATACIÓ OLOT

La nova zona d'aigües de piscina interior, actualment amb 3 piscines, estan il·luminades amb projectors LED. Pel nou projecte es buscava un producte robust i que suportés les prestacions extremes de les piscines. 

IL·LUMINACIÓ PISCINA INTERIOR

La claredat, la homogeneïtat i el control de les lluminàries fa que siguin unes instal·lacions totalment sostenibles i responsables.