IL·LUMINACIÓ PISCINA

Il·luminació piscina privada a Màlaga. Instal·lació de làmpares PAR56 OnLED V2. Aquesta làmpara subaquàtica disposa d'unes grans prestacions. Gràcies a la seva òptica optimitza la projecció de la llum aprofitant el màxim la seva intensitat, reduint el mínim de pèrdues, aconseguint  escassa  contaminació llumínica i amb un mínim consum.