Notícies

Les instal•lacions d'il•luminació exterior obsoletes, ineficients o inadequades s'hauran de substituir abans de 4 anys.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha publicat la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives per tenir una millora en la il·luminació d'instal·lacions exteriors. 

Sol·liciti més info

Les instal•lacions d'il•luminació exterior obsoletes, ineficients o inadequades s'hauran de substituir abans de 4 anys.

05.05.2015

La normativa reclama eficiència, sostenibilitat, estalvi energètic i un major protecció cap al medi nocturn
• La renovació suposarà pel conjunt del país un reducció de despesa energètica de més de 18M€
• Racionalitza el control ambiental d'enllumenat exterior d'activitats industrials, comercials, serveis o esportives fins a un màxim de 6 anys
• La il•luminació de les pistes d'esquí es regularan a través d'un desenvolupament reglamentari per fer compatible l'activitat esportiva amb la protecció ambiental.

La nova llei, estableix tres tipologies d'instal•lacions que es consideren obsoletes, ineficients o inadequades:
- Làmpades de vapor de mercuri d'alta pressió. Afectació a la biodiversitat i potencialment contaminants després del seu ús.
-Làmpades situades en zones de protecció màxima per la contaminació llumínica que no siguin de vapor de sodi o altres tecnologies de característiques espectrals similars.
-Làmpades que emetin el flux lluminós per sobre el pla paral•lel a l'horitzó superior al 50%.
Aquests components han de deixar de funcionar en funció de la titularitat de la instal•lació i el lloc on es troba situat:
-Zones de màxima protecció: 31 de Març 2016
-Altres instal•lacions de titularitat pública: 31 de Desembre 2016
-Altres instal•lacions de titularitat privada: Finals del 2018

Amb aquesta nova normativa es pretén aconseguir una il•luminació eficient, sostenible, amb un important estalvi energètic a més d'una protecció cap al medi nocturn.

Font: Departament Territori i Sostenibilitat- Generalitat de Catalunya