Vial

Cada vegada més els ajuntaments i les ciutats prenen més conciència de la il•luminació amb tecnologia LED i la seva eficiència energètica. En el nostre país, tenim zones de màxima protecció del territori que consten d'una normativa lumínica molt més restrictiva. Per aquests zones de protecció màxima i d'alt interès astronòmic hi ha la opció d'instal•lar la tecnologia LED Ambre. La il•luminació que protegeix el medi ambient.