INSTAL·LACIÓ LED

Amb la realització de l'estudi llumínic del pavelló es va elegir una lluminària Bayled 1.5 de 200W per la substitució dels HM de 400W. 
El número de lluminàries també es va poder reduir passant de 30 a 24 lluminàries, sempre aconseguint els lux sol·licitats pel client i conservant la uniformitat amb un estalvi del 75% respecte a la il·luminació anterior. 

Pots consultar la nostra política de cookies aqui