PROJECTE

Instal·lació de la làmpara PAR56 desenvolupada per obtenir la màxima eficiència en consum elèctric. Fabricada per la utilització en piscines on es precisa una homogènia distribució de la llum.