IL·LUMINACIÓ AMB LED

Substitució de les lluminàries Halogenurs Metàlics de 400W (on cal sumar un 15% de reactància que totalitzen 460W de consum real per punt)  per lluminàries amb tecnologia LED de 200W. 
La il·luminació que arriba al terra és igual que els Halogenurs, però amb la diferència de  l'estalvi aconseguit, que es de un 56,5% en la potència real instal·lada. Fet remarcable en l'import de la factura de la llum a més de contribuir en una il·luminació més eficient i més respectuosa cap al medi ambient.

Pots consultar la nostra política de cookies aqui