Mini amb nínxol
Piscines Residencials i Públiques LED

Descripció

Projector de fàcil instal·lació amb una gran intensitat lumínica i millor eficiencia energètica

Dades
Tècniques

CONSUM MONOCOLOR
MULTICOLOR
DMX
4W (6VA)
4W (7VA)
4W (4VA)
VOLTATGE MONOCOLOR
MULTICOLOR
DMX
12 VAC
12 VAC
24 VDC
LÚMENS MONOCOLOR
MULTICOLOR
DMX
315 LM
186 LM
186 LM
EFICIÈNCIA MONOCOLOR
MULTICOLOR
DMX
78,7 LM/W
46,5 LM/W
46,5 LM/W
GRAU DE PROTECCIÓ - IP 68