T-LED RGB+ DMX
Arquitectònica LED

Descripció

Projector arquitectònic d'alta potència ideal per instal·lar a l'interior i a l'exterior. 
Un projector ideal per instal·lar en instal·lacions esportives, monuments arquitectònics o façanes... Disponible en diferents òptiques: concentrada, mitja i oberta. Varies opcions de regulació i control amb diferents potències lumíniques. 

Dades
Tècniques

- -
- -
- -
- -