Sèrie Walk
Arquitectònica LED

Descripció

La sèrie Walk està formada per un ventall de lluminàries de LEDs ideals per senyalitzar o ressaltar camins, parcs o zones urbanitzades. Sèrie formada per lluminàries de forma quadrada de 110x110 mm. o rodona de diàmetre 105 mm.