Notícies

Il·luminada l’estació d’autobusos de Cadaqués amb projectors PONT d’Ignialight. 

Sol·liciti més info

Estació autobusos LED

29.03.2017

L’estació d’autobusos de Cadaqués ha substituït les lluminàries existents per projectors PONT d’Ignialight. La remodelació dela instal·lació venia marcada per trobar una lluminària que es pogués adaptar al forat ja existent. Amb una petita adaptació de l’envellidor, Ignialight va aportar la solució per il·luminar l’estació d’autobusos d’una manera més eficient i sostenible.