Notícies

La il·luminació LED ja no és exclusiva de les grans ciutats. Cada vegada més la gent està conscienciada de l'eficiència, l'estalvi i la millora lumínica de la tecnologia.

Sol·liciti més info

Artenara- LED Ambre

15.03.2017

En el cas d'Artenara, Gran Canaria, s'ha realitzat un pas més. Les lluminàries instal·lades són del tipus LED Ambre d'Ignialight. Aquesta tecnologia té els mateixos beneficis d’eficiència energètica i sostenible del LED, per un valor afegit: la preservació de la fauna i la protecció al medi ambient per la no radiació del pic d'emissió a la franja dels 440Nm. Les temperatures de color en les games de llum blanca (6500K, 4000K, 3000K) radien el pic d'emissió al voltant dels 440Nm que afecta en termes de contaminació lumínica i a la fauna nocturna. 
En la il·luminació LED PC-Ambre (~1800K) no hi ha el pic d’emissió, aconseguint una reducció notable del nivell de contaminació i protecció cap a un cel fosc.