Notícies

El proper 24 de Juny hi ha la presentació de la "Guía de Iluminación en túneles e infraestructuras subterráneas"  a Madrid.

Sol·liciti més info

Il•luminació de túnels i infraestructures subterrànies

18.06.2015

La guia realitzada per Smartlighting consta amb la col·laboració d'empreses d'il·luminació que  han realitzat algun projecte d'il·luminació de túnels.
Ignialight, una de les empreses d'il·luminació que ha col·laborat amb la guia detalla els resultats satisfactoris de la prova pilot realitzada a l'entrada del túnel de la M40 amb tecnologia LED a Madrid,