Notícies

Mantenir unes instal•lacions esportives sostenibles i eficient són els principals objectius que busquen: gestors, propietaris de centres o instal•lacions. Una de les principals despeses d'instal•lacions esportives és la il•luminació

Sol·liciti més info

Il·luminació LED per instal·lacions esportives

11.02.2015

La tecnologia LED pot ser un dels grans aliats per aconseguir tenir unes instal•lacions sostenibles:
1. Estalvi: Reducció del consum elèctric fins a un 85%
2. Manteniment: Estalvi en costos de manteniment gràcies a la llarga duració del producte
3. Encesa: Posada en marxa instantània de les lluminàries. Molt útil en cas de talls de subministraments de llum o bé per la utilització de control a través de sensors.
4. Ecologia: Una lluminària respectuosa amb l'entorn. La producció de la tecnologia LED no utilitza materials tòxics ni el material hi conté mercuri. Durant l'ús de les làmpares, aquestes consumeixen molt poca energia, fet que genera poca emisió de CO2 a l'atmòsfera respecte als focus convencionals.
5. Dimmerització: Varietat d'opcions de regulació que permeten el control total de la intensitat de la llum.
6. Lluminositat: La tecnologia LED ofereix una millor qualitat de la llum: més estable, nítida i brillant.
7. Vida útil: Manteniment del 70% del fluxe llumínic fins a 50.000 hores de funcionament.
8. Rajos IR/ UV: La llum emesa pel LED no genera calor gràcies al seu baix component de UV
9. Elevat % CRI: Una millora percepció dels colors gràcies a l'elevat índex de reproducció cromàtica ( fins un 92%)
10. Adaptabilitat: La tecnologia LED permet il•luminar la zona, el lloc, l'espai d'una manera concreta, gràcies als diferents patrons fotomètrics que té la tecnologia.

La millora en l'eficiència energètica, substituint les làmpares tradicionals per lluminàries LED o instal•lant sistemes intel•ligents de gestió de la il•lumianció pot suposar un estalvi considerable en la factura elèctrica.