Notícies

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova el decret que desenvolupa la Llei 6/2001 per l'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn.

Sol·liciti més info

Decret Llei 6/2001 sobre l'ordenació de l'enllumenat

26.08.2015

L'objectiu principal del decret és garantir l'eficiència en la il·luminació exterior, tant pública com privada per evitar el malbaratament energètic i minimitzar l'impacte sobre el medi nocturn, garantint la seguretat en les activitats nocturnes. 
El decret es centra en detallar les característiques que han de complir les instal·lacions d'il·luminació exterior de nova implantació en cada una de les 4 zones delimitades en funció de la vulnerabilitat del medi a la llum artificial. 
Catalunya és una de les comunitats espanyoles pioneres en la protecció del medi nocturn, ja el 2001 va aprovar la primera llei autonòmica amb caràcter generalista de tot l'estat de prevenció de la contaminació lluminosa. 
Informació sobre el decret
Real Decret 190/2015