Notícies

El nou pont de Girona construït sobre el riu Ter, il•luminat per 1167 lluminàires amb tecnologia LED PC-Ambre. Una tecnologia respectuosa amb l'entorn per la no afectació al medi nocturn i a la contaminació llumínica.

Sol·liciti més info

Nou pont de Pedret il·luminat amb LED PC-Ambre

01.04.2015

El pont es troba situat en una zona E1, zona de màxima protecció per la contaminació llumínica, pel que resulta necessari instal•lar una il•luminació que afecti al mínim l'entorn, les espècies animals i la fauna amb la finalitat de preservar la diversitat o la peculiaritat biològica.
Les lluminàries amb tecnologia LED, tenen un pic d'emissió als 440nm principal causant de l'afectació a la fauna. Amb la tecnologia LED PC-Ambre, d'un to ataronjat, fa que s'elimini aquest pic d'emissió i en conseqüència una nul•la afectació al medi ambient i a la fauna.
La fauna i en especial els insectes estan adaptats per viure en el món nocturn. És en la foscor on s'amaguen dels seus depredadors, s'alimenten, cacen i es reprodueixen. La majoria de la fauna són sensibles a la radiació blavosa, per contra el to ataronjat resulta més invisible per ells i no pertorba els cicles vitals. Amb el LED PC-Ambre fa que no es sentin atrets per la lluminària, no s'acosten al focus d'emissió de la llum i s'evita així que el cicle reproductiu dels insectes es vegi afectat.
Ignialight ha dissenyat una nova lumínica per instal•lar sobre el pont del riu Ter. La lluminària, sota el nom TER, d'un metre de longitud i fabricada a base d'extrusió d'alumini anoditzat 6063, fet que assegura una correcta dissipació de la temperatura color del LED i la qualitat i durabilitat davant les condicions climàtiques severes associades a l'enllumenat exterior. Amb aquestes lluminàries aconseguim un nivell d'il•luminància mitja superior als 15 lux, complim amb la normativa d'il•luminació exterior, fent que a les voreres hi hagin 16 lux i 22lux als carrils vials. Una il•luminació direccionada i totalment homogènia. 486 metres de llargària i 20 metres d'amplada il•il•luminats de manera eficient.