Notícies

El clúster i les seves empreses associades donen resposta a les qüestions plantejades per la utilització de la radiació UV per la desinfecció d'espais. 

Sol·liciti més info

Guia Tècnica de l'ús i la instal·lació de la radiació UV

07.07.2020

La radiació amb llum UV és una tecnologia molt eficaç per la desinfecció de patògens. Tanmateix no hem d'ignorar els efectes negatius que un mal us de la radiació UV pot aportar. Per aquest motiu, el clúster d'Il·luminació CICAT ha organitzat un grup de treball per la creació d'una "Guia Tècnica d'Ús i Instal·lació de Radiació UV" que ha estat publicada. 
L'objectiu d'aquesta guia és respondre a les preguntes que tant el clúster d'Il·luminació com els seus associats han rebut sobre diferents aspectes d'aquesta tecnologia.