Notícies

Seguim implantant el sistema LEAN en les diferents illes productives.

Sol·liciti més info

Sistemes LEAN

12.09.2019

Aquesta vegada ha estat el torn de la illa on es fabriquen els projectors subaquàtics Mini. L’objectiu principal del projecte era la millora de la productivitat, la compactació de l’illa per reduir l’espai ocupat i la millora de l’ergonomia, treballant peça a peça (One Piece Flow) per millorar la flexibilitat productiva.

Amb la col·laboració de tots els implicats s’ha aconseguit els objectius marcats. Moltes gràcies a tots!