Notícies

Seguint la nostra política de qualitat i innovació hem instal·lat en el laboratori un nou tanc per testar les làmpares i els projectors subaquàtics. 

Sol·liciti més info

Tanc de proves

02.04.2019

Hem incorporat un nou test de validació, qualitat i fiabilitat en els productes subaquàtics que fabriquem. En aquest test intentem "estressar" al màxim els diferents productes amb una alta temperatura de l'aigua, juntament amb elevat índex de components químics per detectar com reacciona el producte en condicions extremes.

Seguint sempre amb la premissa de la nostra marca en quan a qualitat, seguretat i fiabilitat.