Notícies

La nova família de lluminàries V-LED d'Ignialight porta incorporat un sistema de protecció de sobretensions, fent que les lluminàries siguin més segures davant les contínues sobretensions de la xarxa. 

Sol·liciti més info

Protecció de sobretensions

07.02.2018

La tecnologia LED s'ha implementat com la il·luminació de referència en pobles, ciutats, centres esportius , per la seva eficiència, versatilitat, estalvi energètic i vida útil de les lluminàries, tanmateix la tecnologia electrònica interna (òptica LED i drivers) són molt més complexes i sostenibles a les sobretensions que les fonts d'il·luminació tradicionals. És la raó per la qual, Ignialight ha decidit apostar i fer un pas més endavant de qualitat i seguretat en la nova família de lluminàries V-LED incorporant de sèrie el protector de sobretensions, garantint així una major protecció de les lluminàries, el bon funcionament de la instal·lació assegurant la robustesa necessària de la instal·lació, equips i lluminàries.