Notícies

Saldes, un dels municipis situat al peu del Pedraforca, ha substituït l’enllumenat públic per la tecnologia LED PC-Ambre d’Ignialight. Una tecnologia més eficient i sostenible amb menys contaminació lumínica i més respecte cap a l’entorn natural i la fauna

Sol·liciti més info

Saldes, més sostenible

22.01.2018

Saldes és el primer municipi de Catalunya amb el distintiu d’Espai amb Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ) que certifica les condicions que permeten gaudir d’un medi natural nocturn a zones accessibles a la ciutadania. Un fet important per tenir un enllumenat eficient, sostenible i de respecte cap al medi ambient. La millora de l’enllumenat públic del poble, s’ha realitzat amb la solució lumínica aportada per Ignialight i la tecnologia PC Ambre pròpia de l’empresa fabricant. Les lluminàries PC Ambre d’Ignialight emeten una llum ataronjada. Totes les temperatures de color del LED (6500K, 4000K i 3000K) radien un pic d’emissió al voltant dels 440nm. Aquest pic que s’emet és la part blava de la llum LED el qual també disposa de més facilitat de dispersió de la llum per l’atmosfera, dues de les principals causes de la contaminació lumínica. Amb la  tecnologia PC Ambre i les lluminàries d’Ignialight fa que el pic d’emissió al voltant dels 440nm desapareixi i que  hi hagi una reducció notable del nivell de contaminació lumínica i afectació al medi ambient. La fauna és molt més sensible a la llum blavosa, mentre que la llum ataronjada del LED PC Ambre és pràcticament invisible sense cap pertorbació als seus cicles vitals ni migratoris de la fauna. D’aquí que la tecnologia  LED PC Ambre sigui acceptada per ser instal·lada en zones de màxima protecció i restricció lumínica.