Il·luminació font Can Fabra

Espectacle de llum i aigua amb tecnologia LED