Il·luminació pistes de tennis

Més lluminositat i encesa instantània amb les lluminàries d'Ignialight. 

A més d'un important estalvi energètic i de manteniment de les lluminàries.