Control de projectors LED amb sistema OnDMX

El sistema OnDMX permet crear i elaborar escenes d'il·luminació per font i grans espais aquàtics. 

És fàcil d'instal·lar, tant en instal·lacions noves com en instala·lacions existents, ja que la transmissió de dades DMX es realitza a través del propi cable d'alimentació bipolar del projector. Ens dóna la opció de poder segmentar els focus individualment o bé per grups i d'escollir entre 16 millons de colors.
Ignialight ha desenvolupat dos productes de control DMX per tal d'adaptar-se a qualsevol tipus de necessitat:
OnLed OnDMX: Permet controlar fins a 512 canals DMX de sortida. Pot treballar connectat a un PC o bé en mode autònom ja que incorpora una memòria amb capacitat per poder guardar fins a 7000 escenes d'il·luminació diferents.
OnLed OnDMX Pro: Consta de 1024 canals DMX de sortida a més de les opcions que ens dóna el sistema OnDMX també ens permet la sincronització de tres elements: aigua, llum i música per tal de poder crear espectacles de llum aconseguint resultats espectaculars.